Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Badan Karantina Pertanian

Statistic IP

131

Permohonan

131

Pemberitahuan

0

Perpanjangan

0

Penolakan

2

Keberatan
Pelayanan Informasi Publik
2 Hari 19 jam 27 menit 13 detik

Rata rata pelayanan
17 menit 49 detik

Pelayanan Tercepat
17 Hari 7 jam 32 menit 17 detik

Pelayanan Terlama
Pelayanan Keberatan
00 detik

Rata rata pelayanan
00 detik

Pelayanan Tercepat
00 detik

Pelayanan Terlama